آسمان,اورانوس,زحل

رنگ آسمان در دیگر سیارات | آسمان ماه چه رنگی است؟

شاید از خود پرسیده باشید آسمان ماه چه رنگی است یا حتی دیگر سیارات. اساساً رنگ آسمان بر پایه رنگ خود ستاره و نحوه کم شدن برخی رنگ ها از نور ستاره قبل از رسیدن به ناظر روی سطح تعیین می شود. این تفریق از طریق پراکندگی جوی، جذب اتمسفر و بازتاب توسط ابرها، گرد […]

بیشتر بخوانید